Szanowni Państwo,

 

Od 25 maja 2018r. ma zastosowanie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych przekazujemy informacje dotyczące Państwa danych osobowych.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Saniterm J.Szała i S-ka Spółka Jawna z siedzibą w Brzegu
ul. Składowa 4, 49-305 Brzeg

Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej
na wyżej wskazany adres lub pod adresem e-mail: biuro@saniterm.com.pl

Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.

Państwa dane osobowe mogą  być ujawnione następującym kategoriom osób

  • kancelariom prawnym,
  • firmom ubezpieczeniowym
  • firmom informatycznym
  • firmom kurierskim i pocztowym
  • oraz innym podmiotom uczestniczącym w realizacji umowy

 

Państwa dane osobowe przechowywane będą do momentu ustania przetwarzania w celach biznesowych.

Posiadają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody .

Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

 

Monitoring (wewnątrz obiektu):

Dane przechowywane są na nośnikach elektronicznych (twardym dysku) przez okres 45 dni. Po tym okresie dane bezpowrotnie są kasowane. Dane mogą być udostępnione na podstawie pisemnej prośby wraz z uzasadnieniem powodu lecz nie dłużej niż okres zapisu (45 dni od daty zdarzenia).

Administratorem Państwa danych osobowych jest Saniterm J.Szała i S-ka Spółka Jawna z siedzibą w Brzegu
ul. Składowa 4, 49-305 Brzeg

Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej
na wyżej wskazany adres lub pod adresem e-mail: biuro@saniterm.com.pl